Mẫu hợp đồng thuê nhân công bốc xếp hàng

Công việc bốc xếp hàng hóa là công đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa nhằm đảm bảo bảo quản chất lượng hàng hóa sau khi sản xuất và lưu trữ tại kho hàng.

Mẫu hợp đồng thuê nhân công bốc xếp hàng, hợp đồng giao khoán nhân công có thể được phân ra thành nhiều loại. Trong đó có thể là hợp đồng được doanh nghiệp ký kết với một người hoặc một nhóm người lao động cụ thể.

Dưới đây là nội dung của mẫu hợp đồng bốc xếp hàng hóa:

Mẫu hợp đồng thuê nhân công bốc xếp – hợp đồng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN CÔNG BỐC XẾP HÀNG

(Số: 08/2020/HĐTNCBX/QTVĐ)

(V/v: NHÂN CÔNG BỐC XẾP HÀNG HÓA)

Chúng tôi gồm:

BÊN A ( BÊN THUÊ BỐC XẾP) : Ông/ Bà: ……………………………Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:

Đại diện bên thuê: ……………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở công ty:………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………… Fax: ……………………………………………………………

BÊN B (BÊN BỐC XẾP) : Ông/Bà…………………….…… Giới tính: ………………………

Sinh ngày: …………………Dân tộc: ………………………Quốc tịch: ………………

Số CMND:………………Ngày cấp……………………Nơi cấp: ……………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………… Fax: ……………………………………………………………

Sau khi bàn bạc, hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhân công bốc xếp theo HĐ số…. với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: Nội dung của hợp đồng

Xét thấy bên B có khả năng cung cấp dịch vụ bốc xếp phù hợp với nhu cầu tìm đơn vị bốc xếp hàng hóa lâu dài tại kho và phục vụ quá trình vận chuyển hàng hóa của bên A, bên A đồng ý thuê bên B và bên B chấp thuận việc bốc xếp hàng hóa cho bên A.

ĐIỀU 2: Đối tượng theo hợp đồng

Dưới đây là số lượng hàng hóa mà bên B có trách nhiệm bốc xếp cho bên A bao gồm:

STT Tên hàng hóa Đơn vị Trọng lượng Quy cách đóng gói, bảo quản
1 …. ….
2 …. ….
3

Căn cứ vào bảng giao khoán số lượng hàng hóa bên trên, cả hai bên sẽ lấy làm căn cứ để công việc bốc xếp diễn ra đúng theo quy định có trong hợp đồng. Bên B có quyền từ chối nếu bên A sai phạm và ngược lại. Cụ thể:

Bên A sẽ bị phạt … giá trị hợp đồng và bồi hoàn toàn bộ thiệt hại (nếu có) cho bên B

ĐIỀU 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng là … kể từ ngày ký kết hợp đồng. Bên B sẽ phải đảm bảo cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa cho bên A trong vòng … kể từ ngày ký kết hợp đồng. Trong thời gian đó, bên B phải thực hiện bốc xếp cho bên A thành các đợt theo kế hoạch cụ thể:

STT Ngày bốc xếp Địa điểm Tên hàng hóa Số lượng Trọng lượng
1 …. ….
2 …. ….
3

Loại hợp đồng: Hợp đồng thuê nhân công bốc xếp hàng hóa – hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Thời hạn hợp đồng: Được tính từ ngày … tháng … năm … đến ngày… tháng … năm..

Địa điểm bốc xếp:

Hạng mục công việc phải thực hiện:

Bên A cam kết và đảm bảo hàng hóa là hàng hóa được phép kinh doanh theo luật định không thuộc danh mục hàng cấm mà nhà nước đã quy định.

Điều 4: Chế độ và hạng mục làm việc

Thời gian mà bên B làm việc: từ … giờ … tới … giờ…

Các trang thiết bị đang cung cấp bao gồm: ……………………………………………

Các hạng mục công việc cụ thể mà bên B phải đảm nhận bao gồm:

  • Bốc xếp hàng hóa trong kho lên xe tải vận chuyển
  • Bốc xếp hàng hóa trên xe tải và sắp xếp vào kho theo quy định
  • Tháo lắp và sắp xếp hàng hóa trong kho
  • Bốc xếp hàng hóa tại điểm tập kết hàng hóa, cảng tàu, cảng biển

Điều 5: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

5.1 Quyền lợi của người lao động

Người lao động được đảm bảo quyền lợi dưới đây:

Phương tiện đi lại, phương tiện hỗ trợ công việc (nếu có): ………………………

Mức lượng được hưởng/số công: …………………………………………………….

Được thanh toán lương vào ngày …. Hàng tháng

Chế độ thưởng/mức nâng lương (nếu có): …………………………………………..

Hình thức trả lương: Tiền mặt

Chế độ nghỉ phép (nghỉ theo tuần, năm, lễ tết…): ……………………………………

Chế độ được hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: …………………………….

Cơ chế đào tạo nâng cấp nghiệp vụ (nếu có)

5.2 Nghĩa vụ của người lao động

Thực hiện và hoàn thành công việc đã ký kết theo hợp đồng lao động.

Chấp hành nghiêm chỉnh toàn bộ quy định, nội quy an toàn lao động.

Điều 6: Thanh lý hợp đồng

Hợp đồng có thể chấm dứt khi hai bên hoàn thành toàn bộ quyền và nghĩa vụ mà không phát sinh thêm các thỏa thuận khác.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên A và bên B thỏa thuận được với nhau về vấn đề chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng này sẽ chấm dứt tại thời điểm đạt được thỏa thuận.

Hợp đồng có thể chấm dứt nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và các quy định có trong hợp đồng này.

Điều 7: Các điều khoản thi hành hợp đồng

Đối với những vấn đề không có trong hợp đồng này thì có thể áp dụng theo quy định và thỏa thuận tập thể, trường hợp không có thỏa ước của tập thể thì phải áp dụng theo quy định của luật lao động.

Hợp đồng sẽ được chia làm 2 bản và có hiểu lực ngang bằng nhau, bên A và bên B mỗi bên sẽ giữ một bản. Hiệu lực của hợp đồng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Trong trường hợp hai bên ký kết thêm phụ lục hợp đồng thì phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như nội dung của hợp đồng.

Hợp đồng được lập tại ………………………………. ngày ….. tháng …… năm

                   BÊN B                                                                                                                 BÊN A

           NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                                                NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Xem thêm bài viết: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại hà nội

 

Vận tải Minh Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng, thuê xe tải chuyển nhà, chuyển kho, cho thuê xe tải kèm bốc xếp uy tín số 1 tại Hà Nội. Chúng tôi rất vinh dự được phục vụ quý khách hàng trên mọi nẻo đường. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline: 09 1900 9808 hoặc truy cập website: vantaiminhviet24.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *