Các mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển mới nhất hiện nay

Hiện nay, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại các thành phố trên cả nước ngày càng phát triển và tăng cao. Để đáp ứng tối đa nhu cầu chở hàng, dọn nhà, chuyển kho, chuyển văn phòng của khách hàng, các đơn vị vận tải không ngừng nâng cấp dịch vụ cho thuê xe tải nhằm đáp ứng và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Để đảm bảo được hưởng tối đa quyền lợi trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ vận tải, bạn nên tham khảo một số mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển để có những quyết định sáng suốt nhất.

Các mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển mới nhất hiện nay mời bạn tham khảo
Các mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển mới nhất hiện nay mời bạn tham khảo

Bài viết dưới đây bao gồm những mẫu hợp đồng cho thuê xe tải mới nhất hiện nay và một số lưu ý trong quá trình thương thảo hợp đồng thuê xe vận chuyển được vận tải Minh Việt tổng hợp.

Hai mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển – hợp đồng nguyên tắc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE VẬN CHUYỂN

(HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC)

Hợp đồng thuê xe vận chuyển được lập căn cứ:

 • Bộ Luật Dân sự.của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Hợp đồng kinh tế được ban hành 25/09/1989 của hội đồng nhà nước
 • Nhu cầu, khả năng đáp ứng dịch vụ và thỏa thuận giữa các bên liên quan

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên sử dụng dịch vụ) ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………….. Fax:……………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….

Đại diện:…………………………………………. Chức vụ:………………………………….

Bên B: (bên cung cấp dịch vụ):……………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………….. Fax:……………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….

Đại diện:…………………………………………. Chức vụ:………………………………….

Hai bên lập hợp đồng thuê xe vận chuyển nhằm ký kết hợp đồng tuân thủ với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng giá cước

Bên B nhận thực hiện yêu cầu sử dụng dịch vụ cho thuê xe tải vận chuyển (hàng hóa) cho bên A

 • Mục đích thuê xe:.………………………………………………..
 • Đối tượng vận chuyển:……………………………………………
 • Phương tiện vận chuyển (kích thước, trọng tải):…………………

Bên A đồng ý thuê của Bên B … xe ô tô (kèm lái xe) của bên A và tuân thủ các nội dung như sau:

 • Loại xe tải: ………………………………………………………..
 • Trọng tải và kích thước:.………………………………………….
 • Số lượng: (Số lượng thực tế) ……………………………………..
 • Xe tải đảm bảo hoạt động tốt trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ
 • Điểm đi: ………………………… Điểm đến:….…………………
 • Thời gian vận chuyển:……………………………………………..

Điều 2: Giá cước và phương thức thanh toán dịch vụ

Giá cước vận chuyển hàng hóa:

 • Giá cước vận chuyển: (Giá cước thuê xe tải tùy thuộc vào điểm đi, điểm đến, trọng tải xe, thời gian áp dụng, chương trình khuyến mãi…): ………………….
 • Giá cước vận chuyển trên đã bao gồm thuế VAT

Lưu ý: Giá cước trên sẽ được điều chỉnh theo tình hình kinh tế (giá xăng dầu khi có biến động mạnh). Tuy nhiên, bên B sẽ có trách nhiệm thông báo cho bên A trước 15 ngày khi áp dụng giá cước mới.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán giá cước cho bên B theo hình thức: chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt

Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán sẽ được áp dụng sau khi lô hàng hóa được giao đi thành công. Chậm nhất: … ngày, kể từ ngày bên A nhận được hóa đơn vận chuyển và hoàn tất việc nhận hàng.

Điều 3: Quyền hạn và trách nghiệm của hai bên

Bên A:

 • Có trách nhiệm thông báo thời gian và điểm lấy hàng trước… ngày
 • Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để bên B giao vận hàng hóa
 • Tuyệt đối không được đưa hàng sai quy định, hàng cấm, hàng lậu, hàng trốn thuế và các loại hàng hóa nguy hiểm dễ cháy nổ hoặc sử dụng vào mục đích sai quy định mà luật pháp ban hành
 • Thanh toán giá cước cho bên B theo đúng thỏa thuận

Bên B:

 • Có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, vật tư, trang thiết bị mà bên A yêu cầu tới nơi đã thỏa thuận.
 • Phải đảm bảo phương tiện vận chuyển đúng luật ATGT và hoạt động tốt trong suốt quá trình vận chuyển
 • Có trách nhiệm xuất hóa đơn VAT cho bên A

Điều 4: Các điều khoản chung

Để quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi và quyền lợi hai bên được đảm bảo. Bên A và bên B phải cam kết thực hiện đúng các điều khoản được thể hiện trong hợp đồng này. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa nếu có vấn đề cần điều chỉnh hoặc giải quyết sẽ được bàn bạc và làm phụ lục bổ sung.

Mọi thay đổi đơn phương thì sẽ không có giá trị. Ngoài ra, nếu một trong hai bên tự ý thay đổi hợp đồng mà không có sự chấp thuận của đối phương thì xem như hình thức vi phạm hợp đồng.

Khi xảy ra mẫu thuẫn hoặc tranh chấp mà không thể thương lượng và giải quyết được thì cần phải đưa ra tòa án kinh tế TP.Hà Nội để giải quyết. Tòa án chính là cơ sở pháp lý để hai bên giải quyết mẫu thuẫn, bên thuê kiện sẽ phải chịu toàn bộ phí tốn.

Hợp đồng thuê xe vận chuyển đươc ký kết và có hiệu lực vào ngày…. tháng…. năm… Nếu hai bên không có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn đến …ngày … tháng… năm…

Sau khi bên B hoàn tất dịch vụ vận tải và xuất hóa đơn tài chính cho bên A. Bên A phải thanh toán toàn bộ các khoản cho bên B theo thỏa thuận đã ký kết trong vòng … ngày nếu không có khiếu nại hay phát sinh. Thời điểm bên B hoàn tất thủ tục thanh toán cho bên A coi như hợp đồng đã được thanh lý. Hợp đồng được lập thành 02 bản chia đều cho mỗi bên và có giá trị pháp lý như nhau.

   Bên A                                                                                               Bên B

Mẫu hợp đồng thuê xe tải dài hạn – thuê xe khô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE TẢI DÀI HẠN

Số:…/HĐTX

Hợp đồng thuê xe vận chuyển được lập căn cứ:

 • Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua kỳ hợp thứ 7 ngày 14/06/2005
 • Bộ liajat thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua kỳ họp thứ 7 ngày 14/06/2005
 • Căn cứ vào khả năng cung ứng dịch vụ của bên cho thuê và nhu cầu thuê.

Hôm nay, ngày….tháng….năm…. Chúng tôi bao gồm:

Bên A: (bên sử dụng dịch vụ) ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………….. Fax:……………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….

Đại diện:…………………………………………. Chức vụ:………………………………….

Bên B: (bên cung cấp dịch vụ):……………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………….. Fax:……………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….

Đại diện:…………………………………………. Chức vụ:………………………………….

Hai bên lập hợp đồng thuê xe vận chuyển nhằm ký kết hợp đồng tuân thủ với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng cung cấp

Bên A chấp thuận thuê của bên B … xe ô tô tải

 • Xe tải …. nhãn hiệu ….sản xuất năm….biển số xe….trọng tải….kích thước….

Điều 2: Giá cước và phương thức thanh toán dịch vụ

Giá thuê xe tải dài hạn là ….. đồng/tháng. Không vượt quá …. Km/tháng tính theo số km theo công tơ mét.

Giá cước đã bao gồm thuế GTTT

Bên A sẽ thực hiện thanh toán cho bên B theo hình thức: (Chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt)

Điều 3: Quyền lợi và trách nhiệm của các bên

Quyền lợi và trách nhiệm của bên A:

 • Thanh toán chi phí thuê xe cho bên B đúng thời hạn đã thỏa thuận
 • Chịu trách nhiệm bảo dưỡng xe theo kỳ hạn thỏa thuận
 • Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu trong quá trình thuê xe

Quyền lợi và trách nhiệm của bên B:

 • Bàn giao xe tải, các giấy tờ có liên quan cho bên A ngay sau khí hợp đồng được ký kết và có hiệu lực. Giấy tờ có liên quan gồm có: Giấy phép đăng ký xe, kiểm định và bảo hiểm xe…
 • Chịu trách nhiệm về nguồn gốc và quyền sỡ hữu theo đúng pháp lý
 • Đảm bảo bảo hiểm xe và đăng kiểm xe phải còn hiệu lực trong quá trình bên A sử dụng theo hợp đồng đã thỏa thuận.
 • Xuất hóa đơn VAT thuê xe

Điều 4: Thời hạn hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ……/……/…..đến hết ngày……./……./……

Nếu một trong hai bên muốn thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì có trách nhiệm thông báo cho bên còn lại trước tối thiểu … tháng

Điều 5: Các điều khoản chung

 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ phải tuân thủ hợp đồng, nếu một trong hai bên có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để giải quyết
 • Tuyệt đối không được đơn phương sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm đều được xử lý theo luật pháp quy định. Hai bên cam kết thực hiện và chấp hành đúng các điều khoản thể hiện trong hợp đồng
 • Hợp đồng chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký kết và được thanh lý sau khi hai bên đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trách nhiệm của mình mà không còn bất kỳ khiếu nại nào.

 

Hợp đồng được lập thành 02 bản chia đều cho mỗi bên và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên A                                                                    Bên B

Một số lưu ý trong quá trình thương thảo hợp đồng thuê xe vận chuyển

Hợp đồng vận chuyển, vận tải, thuê xe tải… là thỏa thuận và ký kết giữa bên sử dụng dịch vụ với bên cho thuê tài sản phục vụ vận chuyển. Bên cho thuê (vận chuyển) phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chuyển hàng hóa đến địa điểm mà bên thuê yêu cầu một cách an toàn.

Bên cho thuê xe tải phải có trách nhiệm với bên thuê xe và được thể hiện trong hợp đồng thuê xe vận chuyển
Bên cho thuê xe tải phải có trách nhiệm với bên thuê xe và được thể hiện trong hợp đồng thuê xe vận chuyển

Ngoài ra để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm cho cả hai bên, khi làm hợp đồng thuê xe tải chuyển hàng bạn cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Xem thêm bài viết: Mẫu hợp đồng thuê nhân công bốc xếp

Hình thức kí kết hợp đồng vận chuyển

Hình thức kí kết hợp đồng phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên tham gia, tuy nhiên phổ biến nhất cho hình thức kí hợp đồng vận chuyển chính là kí kết bằng văn bản.

Lưu ý: Các giấy tờ vận chuyển, chứng từ vận đơn hay bảng kê cước vận chuyển đều có thể là bằng chứng cho việc kí kết hợp đồng giữa hai bên.

Đại diện kí kết hợp đồng vận chuyển

Các bên tham gia kí kết hợp đồng có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Đối với trường hợp là tổ chức kí kết hợp đồng thì phải là người đại diện cho tổ chức mà pháp luật công nhận.

Có thể ủy quyền cho người khác đại diện kí kết và phải có văn bản ủy quyền( trong trường hợp người có thẩm quyền không thể tham gia)

Hạng mục cần có trong nội dung hợp đồng

Đối với một hợp đồng thuê xe vận chuyển, hợp đồng cho thuê xe tải tiêu chuẩn cần phải đảm bảo các nội dung như sau:

Thể hiện đối tượng vận chuyển

Trong hợp đồng thuê xe vận chuyển phải thể hiện rõ đối tượng vận chuyển, các đặc tính cơ bản của loại hàng hóa, cách thức đóng gói và hình thức vận chuyển. Đây chính là cơ sở để kiểm trả hàng hóa trong quá trình nhận hàng tránh rủi ro không đáng có phát sinh.

Thể hiện giá cước vận chuyển

Trong khi thỏa thuận kí kết hợp đồng, hai bên phải thống nhất về giá cước vận chuyển trong các trường hợp cụ thể tránh các khiếu nại trong quá trình giao vận hàng hóa.

Lưu ý: Bạn nên thỏa thuận các chi phí đi kèm như tháo lắp, bốc xếp, nâng hạ, dọn dẹp… nếu có

Thể hiện thời điểm thanh toán

Thông thường, bất kể các loại hợp đồng dịch vụ nào cũng có các hình thức thanh toán khác nhau và hợp dồng thuê xe vận chuyển cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Bạn cần ghi rõ thanh toán theo hình thức và thời điểm cụ thể như: thanh toán một lần, nhiều lần hoặc thanh toán theo từng đợt.

Thể hiện phương thức thanh toán

Bạn nên thể hiện rõ phương thức thanh toán cụ thể trong hợp đồng. Thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng hoặc các hình thức cụ thể khác.

Thể hiện thời gian và địa điểm giao nhận hàng

Hạng mục này sẽ quyết định thời điểm, địa điểm mà bên vận tải giao trả hàng cho người nhận.

Thể hiện quyền và nghĩ vụ các bên

Quyền và nghĩa vụ của các bên cần được thể hiện rõ ràng và chi tiết trong hợp đồng thuê xe vận chuyển để làm cơ sở đối chiếu và xử lý trong các tình huống cụ thể.

Thể hiện hình thức xử lý và bồi thường trong trường hợp vi phạm hợp đồng

Khi tiến hành thương thảo hợp đồng thì đây là nội dung quan trọng nhất và không thể thiếu trong bất kì loại hợp đồng nào. Hai bên cần thỏa thuận và thống nhất về trách nhiệm cũng như hình thức bồi thường nếu 1 trong 2 bên vi phạm hợp đồng để từ đó có thể xác định được trách nhiệm.

Thể hiện thời điểm hợp đồng có hiệu lực

Thời điểm hợp đồng có hiệu lực là khoảng thời gian chức thức mà hợp đồng thuê xe vận chuyển có hiệu lực về mặt pháp lý mà hai bên cần phải tuân thủ.

 

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển, mẫu hợp đồng thuê xe tải dài hạn mà vận tải Minh Việt cung cấp giúp khách hàng có được thông tin cơ bản nhất khi có nhu cầu thuê xe tải chở hàng. Mọi thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Hotline: 09 1900 9808 để được giải đáp.

Vận tải Minh Việt – Nâng niu trên từng cây số!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *