Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng mới nhất

Với vai trò quan trọng, Vận tải Minh Việt gửi tới quý khách Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng chuẩn cùng những chia sẻ xử lý công nợ “nghệ thuật” nhất.

Xử lý công nợ là một trong những vấn đề đau đầu, nan giải của các cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời buổi kinh tế khó khăn,Covid như hiện nay. Hầu hết các cá nhân, doanh nghiệp mong muốn thu hồi nợ sớm, tránh để nợ xấu. Do đó, cả quá trình từ thông báo công nợ cho khách hàng, thông báo nhắc nợ khách hàng đến thông báo đòi nợ khách hàng phải thực hiện khéo léo, tinh tế để không làm mất lòng khách hàng.

Mẫu thông báo công nợ, nhắc nợ, đòi nợ khách hàng
Mẫu thông báo công nợ, nhắc nợ, đòi nợ khách hàng

Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng chuẩn

Trong hoạt động kinh doanh không thể thiếu những giao dịch thanh toán, căn cứ vào tình trạng, hoàn cảnh và mức độ của tình trạng giao dịch thanh toán mà kế toán sẽ thực hiện thông báo công nợ cho khách hàng và yêu cầu thanh toán hợp lý.

Ý nghĩa của thông báo công nợ cho khách hàng

Thông báo công nợ cho khách hàng là bản thông báo được doanh nghiệp lập ra để thông báo về tình trạng công nợ trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận của 2 bên cá nhân hay doanh nghiệp.

Thông báo công nợ cho khách hàng nhằm đảm bảo lợi ích của chủ thể, thông báo cho bên đối tác về nghĩa vụ thực hiện tài chính của mình theo đúng thỏa thuận của 2 bên, tránh trường hợp thanh toán muộn.

Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng
Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng

Gọi ngay Hotline 09 1900 9808 để được hỗ trợ nhanh nhất

Nội dung mẫu thông báo công nợ cho khách hàng chuẩn

Các nội dung không thể thiếu của thông báo công nợ cho khách hàng:

 • Thông tin chủ thể (doanh nghiệp) ra thông báo:
 • Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại
 • Nội dung thông báo bao gồm:
 • Căn cứ theo giấy tờ pháp lý đã thỏa thuận trước đó
 • Ngày tháng năm chi tiết cho từng khoản nợ
 • Số tiền cụ thể từng khoản nợ
 • Tổng số tiền khách hàng phải thanh toán
 • Hình thức thanh toán
 • Xác nhận của hai bên

Mẫu công nợ gửi khách hàng chuẩn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

….., ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO CÔNG NỢ

Kính gửi: …………………

Theo hợp đồng kinh tế đã được hai bên ký kết số… ngày … tháng … năm …, giữa công ty…và công ty… Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hóa và giấy tờ như đã thỏa thuận tại điều…trong hợp đồng. Đại diện hai bên đã cùng nhau xác nhận nghiệm thu đầy đủ đúng hạn.

Theo điều khoản… thanh toán hợp đồng, Bên mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% Giá trị hợp đồng (tương đương số tiền …. đồng) trong vòng … ngày kể từ ngày hai bên ký kết biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý công ty thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương … đồng theo đúng thỏa thuận.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản thanh toán theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty………….

Số tài khoản: …………….. tại Ngân hàng …………. – Chi nhánh……………..

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đối tác khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                          Ký xác nhận

                                                                                                                                                                                                             Giám đốc

                                                                                                                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo nhắc nợ khách hàng

Trong các giao dịch thanh toán trong kinh doanh, việc thanh toán tiền không đúng hẹn, chậm là việc thường xuyên. Sau khi thông báo công nợ cho khách hàng mà bên chủ thể chưa nhận được phản hồi có thể soạn mẫu thông báo nhắc nợ khách hàng  hay thư nhắc nợ để nhắc nhở lịch hẹn thanh toán cũng như là tạo một văn bản pháp lý chứng minh về việc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng khi xảy ra tranh chấp tài sản.

Xem thêm bài viết liên quan:

Ý nghĩa của thông báo nhắc nợ khách hàng

Thông báo nhắc nợ khách hàng là văn bản hành chính gửi đối tác về cơ sở thanh toán một khoản nợ theo thỏa thuận. Thông báo nhắc nợ (thư nhắc nợ) có tính thiện chí để đưa ra yêu cầu thanh toán theo quy định.

Tùy thuộc vào tình trạng của mối quan hệ thanh toán, thông báo nhắc nợ có thể coi là dạng hành vi khiếu nại. Theo điều 318, luật Thương mại 2005, bên chủ thể có quyền với khoản nợ phải hoàn thành thủ tục khiếu nại nghĩa vụ thanh toán trước khi thực hiện khởi kiện đòi nợ tại cơ quan pháp lý có thẩm quyền.

Nội dung mẫu thông báo nhắc nợ khách hàng mới nhất

Mẫu thông báo nhắc nợ khách hàng là mẫu hướng dẫn nội dung của thông báo nhắc nợ phổ thông, không gây hàm ý áp lực trong quá trình hợp tác của hai bên , tránh những hiềm khích trong mối quan hệ không cần thiết.

Nội dung cần thiết của thông báo nhắc nợ khách hàng

 • Thông tin hai bên: Bên có quyền và bên có nghĩa vụ thanh toán
 • Bối cảnh phát sinh giao dịch liên quan đến khoản nợ
 • Cơ sở pháp lý của từng khoản nợ phải thanh toán
 • Thống kê các khoản nợ với thời gian cụ thể
 • Thời hạn yêu cầu thanh toán
 • Tài liệu đính kèm

Biên bản mẫu thông báo nhắc nợ khách hàng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—– oOo —–

….., ngày ……. tháng …… năm 20 ….…

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CÔNG NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Công ty….

Đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý công ty trong thời gian qua và thời gian sắp tới. Căn cứ theo hợp đồng hợp tác kinh tế số… ngày …./…./20…. ký giữa công ty …… và công ty….., chúng tôi đã thực hiện theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về quá trình thực hiện hợp đồng vào ngày….

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: Giá thuê và phương thức thanh toán) thì Công ty…phải thanh toán tiền … cho bên A số tiền…. Thời gian để thanh toán là mười ngày sau khi ký kết hợp đồng. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên B là công ty …….. vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng nêu ở trên.

Vậy chúng tôi kính đề nghị bên B là công ty  ……………. thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, công ty ……………. không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng, Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc bên B: Công ty ………….phải thực hiện theo đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý công ty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                                                                                                                                               Ký xác nhận

Mẫu thông báo đòi nợ khách hàng

Thông báo đòi nợ khách hàng có mức độ pháp lý cao hơn thông báo công nợ khách hàng và thông báo nhắc nợ khách hàng. Nó dùng để khẳng định những vi phạm và có thể khởi kiện nếu bên kia không thực hiện đúng nghĩa vụ theo như thỏa thuận.

Mẫu thông báo đòi nợ khách hàng mới nhất
Mẫu thông báo đòi nợ khách hàng mới nhất

Gọi ngay Hotline 09 1900 9808 để được hỗ trợ nhanh nhất

Ý nghĩa thông báo đòi nợ khách hàng

Thông báo đòi nợ khách hàng nhằm khẳng định lại một lần nữa về nghĩa vụ tài chính của bên đối tác với bên chủ thể. Nếu bên đối tác không chủ động thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn thì bên chủ thể có thể tiến hành các biện pháp pháp lý khác nhằm đảm bảo lợi ích.

Nội dung mẫu thông báo đòi nợ khách hàng

Mẫu công văn đòi nợ khách hàng được lập ra để ghi chép về thỏa thuận mua bán, thanh toán của doanh nghiệp. Nội dung của thông báo đòi nợ khách hàng sẽ nêu rõ thông tin của bên nợ và bên đòi nợ bao gồm những thông tin cơ bản sau:

 • Thông tin hai bên: Bên có quyền và bên có nghĩa vụ thanh toán
 • Bối cảnh phát sinh giao dịch liên quan đến khoản nợ: Ngày tháng năm chi tiết cho từng khoản nợ
 • Cơ sở pháp lý của từng khoản nợ phải thanh toán: Số hóa đơn, số tiền chi tiết cho từng khoản nợ
 • Thời hạn yêu cầu thanh toán
 • Tỷ lệ phạt chậm trả ( nếu cần)
 • Xác nhận của hai bên
 • Tài liệu đính kèm

Qúy khách hàng tham khảo mẫu thông báo đòi nợ sau, thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ Hotline 09 1900 9808 để được tư vấn và hỗ trợ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                     …………, ngày….tháng….năm……

GIẤY YÊU CẦU THANH TOÁN CÔNG NỢ

Kính gửi: Công ty ……

– Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……. ngày …, và phụ lục hợp đồng …. ngày ….. giữa Công ty . ………. và Công ty….

– Căn cứ theo Biên bản …

– Căn cứ…

Chúng tôi … chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác tốt đẹp của Quý công ty trong thời gian qua. Công ty… đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai công ty đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu ngày … tháng … năm ….

Tại điều… điều khoản Thanh toán hợp đồng, công ty… sẽ thanh toán cho công ty…. …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Theo biên bản thanh lý và nghiệm thu số … quý công ty… đã chậm thanh toán ….ngày (… tháng … ngày) so với tiến độ thỏa thuận tại Hợp đồng.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý Công ty….. thanh toán công nợ theo đúng thỏa thuận hợp đồng tại

Điều …

Hợp đồng kinh tế số: ……

Ký ngày ….. cụ thể:

Số tiền phải thanh toán là:   ………đồng (Bằng chữ: ……)

Tên tài khoản: Công Ty…

Số tài khoản: …. Tại: Ngân hàng …….., chi nhánh …

Rất mong nhận được phản hồi và hợp tác của Qúy công ty về việc thanh toán số tiền trên!

Trân trọng!

                                                                                                                                  Công ty……………

                                                                                                                                    Giám đốc

Trên đây là những chia sẻ của Minh Việt Logistics về Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng cũng như quy trình đòi nợ hợp pháp theo quy định: Thông báo nhắc nợ khách hàng, Thông báo đòi nợ khách hàng. Qúy khách hàng có những vướng mắc vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp, hỗ trợ nhanh nhất.

Thông tin liên hệ:

Hotline 09 1900 9808

VPGD: A208-BT2B, KĐT Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: vantaiminhviet24@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *